Kootuitui ki Papakura

Weaving together Education, Health and Homes

Turanga 4

Kia orana e te i ti tangata!

Tei roto Akarana i te Ara Turanga 4 i teia taime. I teia Ara Turanga 4, akara’anga e kare te Covid-19 i ka’kapuia. Patianga, noo ki roto i toou punake mari ua, e anga’anga ana koe ki roto i te aremaki, me kare ki roto i te toa.

Ka akatikaia te au anga’anga ora ki roto i te mata’keinanga.

Kua kotinga ia te pere ki vao.

Kare e akatikaia te au putuputu’anga ete au anganga ate katoatoa.

Ka tapiri ia te au kamupani anga’anga mari ua, kote au supermarket, kemiti, te taote kiriniki, te ngai pikao penitini pera katoa te au ngai tauturu tangata, ka ngaa ua teia ngai.

Ka piri te au apii katoatoa.

Ka vaito ia te au ota apinga mei te kai e te tai uatu ki roto i te toa me ka rauka.

  • Me e flu toou, me kare, e akairo maki Covid-19 toou, noo i te kainga, ringia toou taote me kare te Healthline kia ringi ia teia numero 0800 358 5453 i te ui kia kimiia e kua tu’ia koe i teia maki.

  • Taomi iatu te reva o te Covid-19 ki runga i teia kapi pepa no to matou au numero, e to matou au ingoa.

Noo ora mai, akono ia kotou.

Ko te manu e kai ana i te miro, nōna te pātireia. Engari, ko te manu e kai ana i te mātauranga, nōna te ao.

E ngā mana, e ngā reo, nau mai, piki mai, kake mai. , Aere mai, tapiri mai.

Kia orana, aere mai ki runga i te Kootuitui ki Papakura ui’ra pungā verevere. E tauturu ana matou i te au matakeinanga e tona tangata mono, e te Mana Enua, tei akatupu ia i te mataiti 2015, ei oronga i te tauturu ki te au apii tei iki’ia i Papakura. Ko te aka’koroanga, ei koukou i te anau e te apii kia rauka tetai ora’anga meitaki no te tamariki.

MMF_Mana-a-riki_Kootuitui_Sub.mp4

Ko te āite’anga o te Kootuitui ko te aka’koukou’anga, te iriri’anga e te ta’oko’tai’anga. Teia ingoa, kua iki ia na roto i te uriuri’anga a te Aronga Mana o te enua. Ko te akā’iro teia o Uenuku, te atua o te anuanua tei oronga mai i te marama i teia nei ao. E toru tu tarapu (koru) iri’iri’ia ki roto i te kara vare’au o te ao mareva. Te tarapu mua, e Taria - mono ‘aia i te ‘āpi’i’anga, te rua o te tarapu e Matie - mono aia, i te ora’anga meitaki, ko te toru o te tarapu, e Vare’au- mono aia, i te ora’anga ngutuare e te anau.

Teia au Vare’au e toru, e mono ratou note, Anga, Apii, e te Tōtoa ‘anga.

Ta matou porokaramu, kua akatakaia e toru Ātava:

  1. Apii’anga: ‘Ītaetae ki va’o o Manaiakalani, e aronga tauturu mei te 1:1 apii mangamanga (digital) na te tamariki (e tai puka rangi i te tamaiti), kia tauturu katoa i te au puapii ki te pakari, kia aka’maroiroi i ta ratou apii i roto i te au apiianga ou. Te apiianga e te tereni’anga, kua akari ia mai ki roto i te ui’ra pungā verevere a te au puapii e te kapi (blog) a te tamariki apii.

  2. Ora’anga: Ko te momoeō teia o te apii o te oraanga i te au ra, tuatua ia ki te au apii katoa, te au neti, pera katoa ki te anau ‘anga’anga, no te akapu’apinga anga i te tuanga ora’anga, ki roto i te apii rua, e te pange i te au neti, te taote e te au akaere o te au uki ou.

  3. Kainga: E anga’anga kapiti ana matou e te kopu tangata no te akono’anga i te oraanga meitaki i te ngutuare. Teia au atava, kua riro ei aka’tupu’anga na roto i te maani parani, tamata’anga, ei akara’anga kia rauka mai tetai ravenga no tetai ua’anga ki tetai ua’anga. Te vai atura tetai au tauturu no te kopu tangata na roto i te porokaramu apii’anga no te Kainga Maa’na, Maro, e te Ngutuare Meitaki, apii no runga i te aka’aere i taau moni, e pera katoa no te apii kite no runga i te pukarangi.

E au meitaki teia no kō mai i te au tauturu o te Kootuitui, i te tua o te Moni, koia oki ko te, au Patana o te Mata’keinanga tei tauturu mai na roto i te tua’anga o te moni, ma te taokotai’anga o te au apii, te au puapii maata, te maroiroi o te au akaare, to ratou au tauturu, i tupu ei te Kootuitui ki Papakura.

Office: C/- Papakura High School, Willis Rd, Papakura

Address: P.O. Box 272 1174, Papakura 2244, Auckland

Phone: 09 296 4400 Ex 757 or 027 2011 477

Major Partners